สถาบันสอนดนตรีวิวาเช่ Viivace Music Academy

สถาบันสอนดนตรีวิวาเช่

Viivace Music Academy 

S__18653473

           สถาบันสอนดนตรีวิวาเช่ ได้รับการรับรองมาตราฐานการสอนโดย Trinity College London จาก ประเทศอังกฤษ โดยทีมผู้สอนมืออาชีพในวงการบันเทิง และจากรายการ true academy fantasia (AF)

” More than just music lesson ”

ทำไมต้องเรียนร้องเพลง (singing) ?

การเรียนร้องเพลงไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อให้ร้องเพลงได้ถูกต้องหรือร้องให้เพราะ แต่การร้องเพลงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างบุคคลิภาพและ เสริมสร้างลักษณะนิสัยให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เพราะการที่เราร้องเพลงเราจะต้องถือไมค์ ต้องเผชิญหน้ากับผู้ชมอีกจำนวนมาก จึงทำให้เป็นการฝึกเพิ่มความมั่นใจไปในตัว และในขณะเดียวกัน การเรียนร้องเพลงจะทำให้เราได้ฝึกระบบการหายใจ ฝึกสมาธิ และเมื่อมีสมาธิที่ดีแล้ว การดำเนินชีวิต ดำเนินงาน หรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฎิบัติก็จะดีขึ้น และนี่คือเหตุผลของการเรียนร้องเพลงที่ได้มากกว่าการร้องเพลง

ทำไมต้องเรียนดนตรี (playing) ?

การเรียนดนตรีนั้น คือ การเรียน ดนตรี อย่างจริงจัง อันประกอบไปด้วย การปฏิบัติ ทฤษฏี การทราบที่มา และการนำไปประยุกต์ใช้ การปฏิบัตินั้นก็คือ การเล่น ทฤษฏี คือ การเรียนทฤษฏี อย่างเช่น การทราบโครงสร้างคอร์ด ขั้นคู่ เป็นต้น การทราบที่มา คือ การเรียน ประวัติของดนตรีนั้นเอง ว่า ดนตรี ประเภทนั้นๆ มาจากไหน อย่างไร อาทิเช่น ประวัติดนตรีคลาสิค ประวัติดนตรีแจ๊ส เป็นต้น

สิ่งที่สำคัญในการเรียนดนตรีคือ การฝึกซ้อมและความตั้งใจ การเรียนดนตรีนั้นเป็นทักษะด้านการปฏิบัติ ดังนั้น ยิ่งซ้อม ก็ยิ่งเข้าใจ ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งทำได้ดีขึ้น หากผู้เรียนยิ่งฝึกซ้อมมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งพัฒนาฝีมือได้มากเท่านั้น และยิ่งผู้เรียนพัฒนาขึ้นเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าครูประสบความสำเร็จในการสอน มากเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เก่งมากกว่าครูผู้สอน ก็ยิ่งเป็นความสำเร็จสูงสุดอย่างแท้จริงในการเรียนดนตรีของทั้งผู้สอนและผู้เรียน

ทำไมต้องเรียนการเต้น (dance) ?
การเต้นถือว่ามีความเป็นสากลที่สุด (รองลงมาจากการเล่นดนตรี) เพราะเชื่อว่าการเต้นสื่อสารได้โดยปราศจากคำพูด ปราศจากภาษาเฉพาะที่เราจะต้องเรียนรู้จึงจะ “เข้าใจ” การเต้นมีเพียงร่างกายและการเคลื่อนไหวของร่างกาย และเมื่อประกอบ 2 สิ่งนี้เข้าด้วยกัน การเต้นก็สามารถบอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการให้แก่ผู้ที่อยากชมได้แล้ว

ทำไม เราจึงต้องเรียนการแสดง (acting) ?

สาขานี้ทำให้เรารู้จักตัวเอง ไม่ใช่เราว่าจะแค่แสดง แต่เราต้องรู้สึกเป็นตัวละครนั้นอย่างแท้จริง เราต้องศึกษาทุกด้านทุกมุม อย่างเช่น ถ้าเราแสดงเป็นคนตาบอด เราก็ต้องไปศึกษาว่า คนตาบอดเขามีลักษณะอย่างไร พวกเขาคิดอย่างไร ไม่ใช่แค่มองไม่เห็นแล้วจะเป็นคนตาบอด

วิวาเช่ มิวสิค อคาเดมี่ เป็นสถาบันสอนร้องเพลง และดนตรี ที่จะทำให้ผู้เรียน ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ในสถานที่ที่จัดเตรียมความพร้อมไว้รองรับในทุกๆด้าน สู่ความมั่นใจในการก้าวขึ้นไปยืนอย่างสง่างามในทุกเวที ด้วยจุดยืนของกลุ่มอาจารย์ผู้สอนที่ระดับแนวหน้าในวงการเพลง โดยทีมผู้สอนมืออาชีพในวงการบันเทิง และจากรายการ true academy fantasia (AF) อาทิเช่น ครูก๊อง ศุษณะ ทัศน์นิยม , ครูปุ้ม อรวรรณ  เย็นพูนสุข , ครูแนน วาทิยา   รวยนิรัตน์ , ครูแคท แคทยา   คล้ายแท้ , ครูเมย์  จิรชยา ตันฉายงาม , ครูฉิ่ง ศรีระคุณ ฉิ่งทอง , ครูซอ สทาศัย พงศ์หิรัญ , ครูเลิฟ ดนัยภัทร พิบูลสงคราม เป็นต้น ซึ่งต้องการจะผลักดันให้วงการเพลง วงการบันเทิง วงการดนตรีมีการพัฒนาการ อยากเห็นนักร้องไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้ทุกคนสามารถกล้าแสดงออกในการเล่นดนตรี การแสดงและการร้องเพลง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาบุคลิกภาพ และสามารถค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้ (Artist’s signature)

หลักสูตรที่เปิดสอน 1.หลักสูตรอบรมศิลปะการร้อง 2.หลักสูตรอบรมศิลปะการเล่นดนตรี 3.หลักสูตรอบรมศิลปะการเต้น 4. หลักสูตรอบรมศิลปะการแสดง

การเรียนดนตรีจำเป็นต้องเรียนอย่างมีระบบ แบบแผน และทิศทางที่แน่นอน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเรียนทีละเพลงต่อกันไป แต่จำต้องคำนึงถึงระดับที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานและพัฒนาไปสู่เทคนิคและความเข้าใจที่ซับซ้อนขึ้น และมีการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจและความสามารถในระดับใด ด้านใดบ้าง และมีจุดอ่อนที่ใดที่จำเป็นต้องแก้ไข ซึ่งสถาบันสอนดนตรีวิวาเช่ ( Viivace Music Academy ) ได้รับการรับรองมาตราฐานการสอนโดย Trinity College London จาก ประเทศอังกฤษ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกการสอบของ Trinity College London มีหลากหลายรูปแบบและมีการแบ่งระดับอย่างชัดเจน เพื่อทุกคนสามารถเลือกระดับการสอบที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเอง มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับปริญญา ทำให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนสามารถใช้อ้างอิง เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนกำลังพัฒนาไปอย่างถูกทิศทางและมีหลักการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนรู้ นอกจากนี้การสอบยังทำให้ได้รับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาฝีมือต่อไป

สถาบันสอนดนตรีวิวาเช่46/265 หมู่ 10 ปากซอยนวมินทร์ 74 (ใกล้ Max Value) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240Tel: 092-0595965  ,  Fax: 02-9449326

FB : https://www.facebook.com/ViivaceMusicAcademy                               INSTAGRAM  :  viivacemusicacademy                                                                      WEB : http://www.viivace.com/                                                                                      LINE : viivacemusicacademy                                                                                     BLOG : https://viivacemusicacademy.wordpress.com/

” More than just a music lesson ”

Advertisements

วิวาเช่ มิวสิค อะคาเดมี่ โดยทีมผู้สอนมืออาชีพในวงการบันเทิง(AF)